W koedycji Akademii „Ignatianum” i Wydawnictwa WAM ukazała się książka Stanisława Stabryły pt. Historia kultury europejskiej. Starożytność (Kraków 2013, ss. 227).

Stanisław Stabryła, Historia kultury europejskiej. Starożytność
Stanisław Stabryła, Historia kultury europejskiej. Starożytność

Ze wstępu:
Książka, którą obecnie przekazujemy Czytelnikowi, jest pierwszym tomem mającego liczyć trzy woluminy podręcznika Historii kultury europejskiej. Tom ten, jak wskazuje jego tytuł, został w całości poświęcony historii kultury starożytnej i składa się z trzech podstawowych części: „Starożytny Wschód”, „Grecja starożytna”, „Starożytny Rzym”. Każda z tych części przynosi zarys dziejów kultury innego obszaru świata antycznego, tworząc w sumie obraz całości tych cywilizacji.
Więcej informacji: strona wydawnictwa