Koło Naukowe Estetyków przy Zakładzie Estetyki IF UMCS zaprasza doktorantów i studentów filozofii, religioznawstwa, filologii, kulturoznawstwa, historii sztuki itp. do uczestnictwa w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Sztuka a religia. Zależności – zbieżności – konflikty, która odbędzie się 14 maja 2013 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2013. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatorów.