Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazała się książka Doroty Kulczyckiej pt. W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie (Zielona Góra 2012, ss. 316).

Dorota Kulczycka, W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie
Dorota Kulczycka, W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie

  Spis treści w postaci pdf można pobrać tutaj. Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa.