Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Katedra Filologii Angielskiej i Centrum Badań nad Ewolucją Języka UMK oraz Polska Ademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, zapraszają do udziału w konferencji pt. Ways to Protolanguage 3, która odbędzie się 25-26 maja 2013 r. we Wrocławiu. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WSF