Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała sie praca zbiorowa Being and Logos. Categorical and Generic Analyses of Being in Classical Philosophy pod redakcją Dariusza Olesińskiego i Agnieszki Woszczyk (Kraków – Katowice 2012, ss. 136).

Being and Logos. Categorical and Generic Analyses of Being in Classical Philosophy
Being and Logos. Categorical and Generic Analyses of Being in Classical Philosophy

SPIS TREŚCI

Introduction     7

Adam Drozdek, Archelaus: Between Ontology and Anthropology    11

Bogdan Dembiński, Categories in the Philosophy of Plato and Aristotle    23

Dariusz Olesiński, Plato’s Conception of the Good in The Republic    39

Anna Zhyrkova, The Academic Roots of Plotinus’ Treatment of the Aristotelian Categories    55

Rafał Oleś, The Highest Genera of Being and Substantial Unity in Plotinus’ Ontology    69

Agnieszka Woszczyk, Prenoetic Genera in The Enneads by Plotinus    89

Jacek Surzyn, Disjunctives as Transcategorial Attributes of Being – An Outline of John Duns Scotus’s Standpoint   105

Więcej inroamcji znajduje się na stronie wydawnictwa Impuls.