Do 31 stycznia 2013 r. można nadsyłać zgłoszenia udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym pt. «Reaktywacja klasyki w szkole». Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty, które odbędzie się 5 i 6 marca 2013 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizatorem seminarium jest Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UŚ.