Nakłdem wydawnictwa UMK ukazała się praca zbiorowa pt. Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały pod redakcją Marcina Wiewióry (Toruń 2012, ss. 410).

Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.