Nakładem PIW ukazała się książka Pierre’a Aubé pt. Roger II. Twórca państwa Normanów włoskich (Warszawa 2012, ss. 496).

Pierre Aube, Roger II. Twórca państwa Normanów włoskich
Pierre Aube, Roger II. Twórca państwa Normanów włoskich

Z noty wydawniczej:
Rogera II (1095-1154) znamy przede wszystkim jako bohatera opery Król Roger, skomponowanej przez Karola Szymanowskiego do libretta Jarosława Iwaszkiewicza. Dzięki książce francuskiego historyka Pierre’a Aubé możemy poznać życie i działalność owego króla Sycylii (od 1130 roku, w latach 1105-1150 hrabiego) i księcia Apulii (od 1128 roku), który zjednoczył księstwa normańskie w południowej Italii (Apulię, Salerno, Neapol, Kapuę) i zorganizował silne, scentralizowane państwo, a w swej stolicy, Palermo, stworzył ośrodek kultury oraz nauki, gdzie krzyżowały się wpływy łacińskie, bizantyńskie i arabskie.
Więcej informacji: strona wydawnictwa