Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazało się wznowienie książki Henryka Samsonowicza pt. Życie miasta średniowiecznego (Poznań 2012, ss. 208).

Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego
Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego

Z noty wydawniczej:
W niniejszej książce Autor skupia się na problematyce miast w Średniowieczu. Dzieje miasta są tu pretekstem do ukazania środowiska kształtującego w przeszłości określoną zbiorowość społeczną i kulturową. Miasta narodziły się przed tysiącami lat. Ale miasta samorządowe, stanowiące wspólnotę ludzi decydujących w większym czy mniejszym stopniu o swych działaniach, utworzyły się w Średniowieczu. Miasta nazwano zjawiskami przyspieszającymi bieg historii. To przyspieszenie widoczne jest zwłaszcza w dziejach Europy, rozumianej nie tylko jako niewielki kontynent, lecz przede wszystkim jako obszar szczególnej cywilizacji, nazwanej cywilizacją miast.
Więcej informacji: strona wydawnictwa/p>