Nakładem Instytutu Historii PAN ukazała się książka Stanisława Byliny pt. Drogi – granice – most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu (Warszawa 2012, ss. 143).

Stanisława Bylina, Drogi - granice - most
Stanisława Bylina, Drogi – granice – most

Spis treści:

Kilka słów na wstępie

I. Niedzielne wiejskie drogi

II. Sippamus granicies alias kopcones, czyli o wytyczaniu granic lokalnych

III. Słowiański most

Bibliografia

Abstract

Indeks nazw geograficznych