Nakładem Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Oddz. w Łodzi) ukazała się książka Tomasza Kurasińskiego i Kaliny Skóry pt. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu  (Łódź 2012, ss. 389).

Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu
Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu

Spis treśc:

I. Zagadnienia wstępne

Historia badań; Położenie geograficzno-topograficzne i stan zachowania stanowiska; Tło historyczne; Cel i metoda badań

II. Analiza materiałów źródłowych

Wielkość i rozplanowanie cmentarzyska; Charakterystyka grobów (Forma grobów, Wielkość i kształt jam grobowych, Elementy drewniane i kamienne); Charakterystyka pochówków (Dane antropologiczne, Orientacja pochówków, Układ szkieletów, Pochówki zbiorowe, Pochówki nietypowe); Inwentarze grobowe (Militaria, Narzędzia i przedmioty codziennego użytku, Ozdoby i części stroju, Monety, Znaleziska o charakterze kultowym i magicznym, Szczątki roślinne, Pozostałe przedmioty); Charakterystyka niegrobowych obiektów na stanowisku

III. Chronologia cmentarzyska

IV. Próba interpretacji socjo-kulturowej społeczności użytkującej cmentarz

V. Uwagi końcowe

Summary; Bibliografia; Katalog grobów; Tablice i ryciny

Aneksy

Beata Borowska-Strugińska – Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Maria Michniewicz -, Uwagi botanika o resztkach roślinnych z grobów z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Jerzy Maik – Wyniki analiz tkanin z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Teresa Radek – Wynik ekspertyzy próbek pochewek skórzanych i szczątków paska skórzanego, odkrytych w trakcie badań archeologicznych w Lubieniu, pow. piotrkowski; Marcin Wąs – Materiały krzemienne z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Piotr Czubla – Analiza materiału użytego do sporządzenia przedmiotów kamiennych znalezionych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Lubieniu, pow. piotrkowski; Stanisław Suchodolski – Monety z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Leszek Klimek – Wyniki badań metaloznawczych wybranych monet z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Michał Auch – Charakterystyka technologiczna wczesnośredniowiecznego naczynia szkliwionego z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski; Elżbieta Pawlicka – Skład chemiczny przedmiotów metalowych z cmentarzyska w Lubieniu; Anna Nowak, Barbara Wagner, Ewa Bulska – Analiza składu chemicznego paciorków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu

Indeks osobowy i geograficzny