Nakładem Księgarni Akademickiej ukazała się książka Franza Brentano pt. Arystoteles i jego światopogląd (Kraków 2012, ss. 192, tł. Sonia Kamińska).

Franz Brentano, Arystoteles i jego światopogląd
Franz Brentano, Arystoteles i jego światopogląd

Z noty wydawniczej:
Arystoteles i jego światopogląd (1911) to ostatnia książka Franza Brentano (1838-1917). Stanowi ona zarówno zwieńczenie jego powstającego na przestrzeni półwiecza cyklu Aristotelica poświęconego osobie i dziełom Stagiryty, jak i podsumowanie filozofii samego Autora. Poza interesującą, inspirowaną myślą św. Tomasza wykładnią Arystotelesa, Czytelnik będzie mógł zapoznać się z nieznanym dotąd obliczem autora Psychologii z empirycznego punktu widzenia.
Więcej informacji: strona wydawnictwa