Ukazał się nr 6/2011 czasopisma Theologica Wratislaviensia (6/2011) pt. Perspektywy biblijne (red. Sławomir Torbus). Tom jest dostępny w wersji pełnotekstowej na stronie czasopisma.
Spis treści:

 • Mariusz Rosik, Heiligkeit in der Bibel, ss. 9-16
 • Wojciech Szczerba, Apokatastaza a teologia. Teologiczny wymiar koncepcji wiecznego powrotu w greckiej tradycji filozoficznej, ss. 17-32
 • Stefan Nowicki, Bóg jako wróg i sojusznik na starożytnym Bliskim Wschodzie, ss. 33-49
 • Agnieszka Kotlińska-Toma, Hellenistyczne dramaty o tematyce biblijnej – zapomniana forma popularyzacji tradycji i religii żydowskiej, ss. 51-66
 • Gościwit Malinowski, Geneza Pięcioksięgu Mojżesza, ss. 67-90
 • Krzysztof Morta, Bluszcz kontra dynia, czyli trudne początki Wulgaty, ss. 91-120
 • Andreas Hahn, Kalwin i kanon Starego Testamentu w kontekście protestanckiej Reformacji, ss. 121-131
 • Sebastian R. Smolarz, Hermeneutyka Jana Kalwina. Między metodą gramatyczno-historyczną a typologią i alegorią, ss. 133-142
 • Andreas J. Beck, Recepcja Jana Kalwina w teologii Gisbertusa Voetiusa, szczególnie w jego doktrynie Boga, ss. 143-155
 • Maria Łukaszewicz-Chantry, Pramatka Ewa jako postać literacka w wybranych utworach renesansu. Italia, Niderlandy, Polska, ss. 157-169
 • Radosław Łazarz, Biblijne uzasadnienie kary za zabójstwo u wybranych autorów polskiej literatury politycznej XVI wieku, ss. 171-179