Ukazał się kolejny numer czasopisma Piotrkowskie Zeszyty Historyczne (13, 2012), w którym znajdują się m.in. następujące artykuły:

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka, Morskie rarytasy. Opinie wybranych antycznych i bizantyńskich autorów o rybach z rodzaju thunnus

Aleksander Bołdyrew, Polska piechota zaciężna w systemie bezpieczeństwa państwa w pierwszej połowie XVI w.

[Rec.:] Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2011, ss. 252 (Zofia Wilk-Woś)

Spis treści numeru oraz wszystkie teksty w formie elektronicznej dostępne są na stronie czasopisma.