Nakładem Wydawnictwa UW ukazał się Słownik kultury antycznej pod red. Ryszarda Kuleszy (Warszawa 2012, ss. 786).

Ryszard Kulesza (red.), Słownik kultury antycznej
Ryszard Kulesza (red.), Słownik kultury antycznej

Z noty wydawniczej:
Prezentowane dzieło pełni rolę klucza do zrozumienia wielu wydarzeń i pojęć świata starożytnego. Czytelnik znajdzie tu najczęściej spotykane nazwiska, fakty i terminy z dziedziny historii, geografii, literatury, filozofii, religii, archeologii, sztuki, życia codziennego starożytnych Greków i Rzymian. Autorzy Słownika uwzględnili w swych opracowaniach najnowsze odkrycia oraz wyniki badań naukowych. Wiedza o świecie starożytnym nie stanowi bowiem zamkniętej karty: wykopaliska archeologiczne, nowe badania językoznawcze (np. odczytanie pisma kreteńskiego), nowe papirusy z nieznanymi dotychczas tekstami, rzetelna i wnikliwa praca filologów – przynoszą wciąż nowe wiadomości, pozwalają usuwać błędne, choć uświęcone pojęcia o antyku, wzbogacają naszą wiedzę.
Spis treści:
[gview file=”http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/slow_ant_spistr.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa