Z okazji dziesięciolecia działalności funkcjonujące przy Zakładzie Historii Starożytnej UMCS Koło Naukowe Amatorów Antyku oraz Stowarzyszenie „Hellas et Roma” zapraszają na wernisaż wystawy „Starożytność Odległa i Bliska”. Otwarcie wystawy nastąpi 12 grudnia 2012 r., godz. 14.00, Sala Muzeum UMCS, Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS, Lublin, ul. Radziszewskiego 11. Plakat wystawy:

STAROŻYTNOŚĆ Odległa i Bliska
STAROŻYTNOŚĆ Odległa i Bliska