Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, które odbędą się w dniach 18-20 kwietnia 2013 r.
Rok 1916 stanowi ważną cezurę dla badań nad historią języka. W roku tym bowiem został opublikowany Kurs językoznawstwa ogólnego Ferdynanda de Saussure’a, który doprowadził do rewolucji naukowej, kończąc epokę językoznawstwa historyczno-porównawczego, a rozpoczynając okres strukturalizmu. Wiązało się to również ze zwróceniem uwagi większości językoznawców ku językom współczesnym, pozostawiając badania diachroniczne w cieniu. Osoby badające język z perspektywy historycznej pozostawały bardzo często na uboczu tych rozważań, stosując lekko unowocześnione metody językoznawców dziewiętnastowiecznych. Jednakże coraz częściej ta, wydawałoby się niedoceniana gałąź językoznawstwa, zaczęła sięgać po metody wypracowane nie tylko przez uczonych badających języki współczesne (i to z perspektywy wszystkich paradygmatów), ale także innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, tj. kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, itp.

Wychodząc naprzeciw możliwości badania historii języka z różnorodnych, często mało zbieżnych perspektyw, chcielibyśmy zaprosić na toruńskie spotkanie wszystkich młodych naukowców, tj doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia), którzy za przedmiot swoich naukowych rozważań obrali język w perspektywie historycznej. Mamy nadzieję skupić na naszym Forum przedstawicieli nie tylko różnych poglądów metodologicznych (np. KAD-u, kognitywizmu, psycholingwistyki, strukturalizmu, antropologii itd.), ale także różnych filologii (polskiej, klasycznej, angielskiej, germańskiej, romańskiej, słowiańskiej czy nawet japońskiej lub sinologii), aby spotkanie to mogło stać się zaczątkiem nowych rozważań nad metodologią badania różnych języków z perspektywy historycznej, aby przedstawiciele różnych filologii mieli możliwość przyjrzenia się założeniom swoich kolegów badających inne języki, a przede wszystkim, aby każdy uczestnik miał możliwość poszerzenia własnego horyzontu poznawczego i warsztatu.

Formularze zgłoszeniowe (ze strony Organizatorów) należy przesłać do 28 lutego 2013 r. na adres dawid.t.lipinski@gmail.com
Opłata konferencyjna: 200 zł (opłata obejmuje bankiet, obiady, materiały konferencyjne i publikację; organizatorzy nie zapewniają noclegów)

Szczegółowe informacje: strona konferencji