Koło Poznańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Korespondencja sztuk. Rola i znaczenie tradycji literackiej i artystycznej w kreacji wizerunków postaci symbolicznych w „De actione scenica” F. Langa, który wygłosi dr Justyna Zaborowska-Musiał. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2012 r. o godz. 17.30 w Collegium Maius (ul. Fredry 10) w sali 328.