W cyklu wykładów pt. Człowiek w sztuce Bliskiego i Dalekiego Wschodu, które odbywają się w Muzeum Narodowym w Krakowie, w najbliższym czasie odbędą się dwa wykłady z zakresu sztuki Indii, tj.

  • 06.12.2012 – dr Krzysztof Jakubczak, Budda jako człowiek. Ikoniczna rewolucja we wczesnej sztuce buddyjskiej
  • 13.12.2012 dr Marzenna Jakubczak, Motyw kobiety i drzewa w sztuce indyjskiej

Wykłady odbywają się w Gmachu Głównym przy al. 3 Maja 1, Sala audiowizualna „U Samurajów”. Źródło: strona internetowa muzeum.