Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana „Ceraneum” ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Staroruskie relacje o pielgrzymkach do Ziemi Świętej, który wygłosi prof. dr hab. Eliza Małek z Instytutu Rusycystyki UŁ. Wykład odbędzie się 5 grudnia br. o godz. 16.00, w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (sala 1.29, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12).