Dnia 21 listopada 2012 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UJ odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Józefowi Korpantemu. Księga nosi tytuł Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty (Edited by Jerzy Styka and Stanisław Śnieżewski, Classica Cracoviensia XIV, Kraków 2011, ss. 417).  W uroczystym posiedzeniu wzięli udział pracownicy Instytutu Filologii Klasycznej UJ oraz władze dziekańskie Wydziału Filologicznego UJ. Powyższy tom czasopisma, który najpierw był dostępny w wersji elektronicznej, anonsowaliśmy już wcześniej [link].