W najnowszym tomie Poznańskich Studiów Polonistycznych (Seria Literacka 19 (39) 2012) o temacie przewodnim Poeci za bramą utopii można znaleźć m.in. artykuł Krystyny Bartol pt. Wypędzić poezję, wygnać poetów. Współczesne interpretacje Platońskiego postulatu. Więcej informacji na temat tomu pojawi się zapewne niebawem na stronie czasopisma.