Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ukazała się książka Lucyny Kostuch pt. Uzbrojona bogini. Żeńskie bóstwa wojenne w historii starożytnych Greków (Kielce 2012, ss. 244).

Lucyny Kostuch, Uzbrojona bogini

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I – Źródła wojny w koncepcji Hellenów jako formy boskiej i ludzkiej aktywności

 • Boski mechanizm wojny
 • Sakralizacja wojny
 • Wojna w strukturze boskiego świata
 • Początki wojny w świecie ludzkim
 • Wojna a narodziny ludzkości
 • Wojna a narodziny kultu bogów
 • Wojna a cywilizacja w wyobrażeniu Greków
 • Wojna a helleński model kultury
 • Wojna a dobrobyt
 • Pozamilitarne funkcje broni
 • Wojna jako religijne kontinuum

Rozdział II – Pojęcie żeńskiego bóstwa wojennego w kontekście greckiej formuły boskości

 • Militarne podstawy boskiej dychotomii płci
 • Znaczenie boskiej płci
 • Boska płciowość a walka
 • Podział boskich funkcji a walka
 • Żeńska istota boska w ramach militarnej struktury świata
 • Kategorie istot żeńskich. Obszar boskości
 • Czyn zbrojny a ontologia
 • Żeńskie bóstwo wojenne
 • Pojęcie bóstwa wojennego
 • Dynamika wyobrażeń o żeńskich bóstwach wojennych

Rozdział III – Grecka bogini między polowaniem a wojną

 • Polowanie a wojna
 • „Zwierzęcy” charakter greckiej wojny
 • Symboliczne znaczenie polowania w kontekście militarnym
 • Łowczyni – wojowniczka
 • Walcząca samica w greckich koncepcjach przyrodniczych
 • Żeńska istota boska w świecie walczących zwierząt
 • Zwierzęta w służbie militarnej bogini
 • Wschodnia analogia czy wpływy? Zwierzę jako część wojennego rynsztunku bliskowschodnich bogiń

Rozdział IV – Uzbrojenie żeńskich istot boskich

 • Boski arsenał
 • Pojęcie boskiej broni
 • Żeńskie bóstwa a broń na polu bitwy
 • Elementy uzbrojenia żeńskich istot boskich
 • Różnorodne funkcje poszczególnych elementów uzbrojenia
 • Elementy uzbrojenia tzw. mykeńskiej bogini wojowniczki
 • Tarcza – pancerz
 • Włócznia – miecz – strzała – topór
 • Hełm

Rozdział V – Militarne funkcje żeńskich istot boskich

 • Żeńskie bóstwo a pamięć o wojnie
 • Symbolika czynu wojennego
 • Staranie bogiń o poległych.
 • Wojenna Mnemosyne
 • Upamiętnienie czynu wojennego w kulcie bogiń
 • Żeńskie bóstwo a opieka nad bronią
 • Obieg metali i broni w basenie Morza Egejskiego
 • Opieka bogiń nad transportem metalu i broni
 • Eksponowanie broni na cześć bogiń
 • Przechowywanie broni przez boginie

Zakończenie

Bibliografia

Indeks żeńskich postaci pojawiających się w militarnym kontekście

Wykaz skrótów

Wykaz ilustracji

Ogólny opis książki znajduje się na stronie wydawnictwa.