Redakcja Starożytności zaprasza do wzięcia udziału w II Kaliskiej Sesji Starożytniczej pt. Edykt mediolański. Chrześcijaństwo i świat rzymski w czasach dynastii konstantyńskiej (306-363).

Organizatorzy przewidują utworzenie trzech paneli tematycznych poświęconych polityce, kulturze oraz wojskowości. Utworzenie panelu będzie uzależnione od liczby nadesłanych referatów poświęconych danemu zagadnieniu.

Sesja odbędzie się w drugim tygodniu czerwca. Dokładny termin oraz miejsce odbywania się sesji zostaną podane w marcu przyszłego roku.

Zgłoszenia z podaniem tytułu referatu oraz abstraktem (max. 1 strona A4) należy przysyłać do dnia 5 maja 2013 r. na adres: redakcja@starozytnosci.pl