Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazała się książka Studia Flaviana 2 pod red. Leszka Mrozewicza (Poznań 2012, ss. 300).

Studia Flaviana II
Studia Flaviana II

Z noty wydawniczej:
Publikacja stanowi dopełnienie pierwszego tomu prac układających się w szeroką panoramę dziejów dynastii flawijskiej. Bieżący tom zawiera 14 prac dotyczących różnych aspektów panowania Flawiuszy nad Imperium Rzymskim. Przedstawiciele tej dynastii przeprowadzili głęboką reformę kraju oraz przyczynili się do powstania nowych elit władzy i nowej polityki państwowej kontynuowanej także przez późniejszych władców Cesarstwa. Epoka Flawijska omówiona jest w tym tomie pod kątem politycznym, społecznym, religijnym i kulturowym, a motywem przewodnim artykułów jest kwestia romanizacji społeczeństw europejskich, które znalazły się w granicach Imperium, z zwłaszcza municypalizacja i urbanizacja w prowincjach. Do wszystkich tekstów dołączono angielskojęzyczne streszczenia, a cały tom opatrzony jest angielskojęzycznym abstraktem oraz indeksem postaci antycznych.
Więcej informacji: strona wydawnictwa