Nakładem Wydawnictwa Bellona ukazała się książka Boba Benneta i Mike’a Robertsa pt. Wojny domowe w imperium Aleksandra Wielkiego (Warszawa 2012, ss. 334).

Bob Bennet, Mike Roberts, Wojny domowe w imperium Aleksandra Wielkiego
Bob Bennet, Mike Roberts, Wojny domowe w imperium Aleksandra Wielkiego

Z noty wydawniczej:
Książka przedstawia jeden z najważniejszych epizodów świata antycznego – walkę o władzę nad imperium, które pozostawił Aleksander Wielki.
– Rywalizacja diadochów: zdrada, spiski, zbrodnia i podstęp
– Dążenie Ptolomeusza dotworzenia własnej prowincji i sprawowania w niej udzielonych rządów.
– Koncepcja Antygona Jednookiego: utrzymanie niepodzielnego, mocarnego i ekspansywnego imperium.
– Chaos poaleksandryjskich czasów – wojny zdeterminowanych wodzów.
– Ukształtowanie na następne stulecia losów krain euroazjatyckich – od Bałkanów do Indii.
Więcej informacji: strona wydawnictwa