25 października odbędzie się w Kaliszu konferencja Antynomie w sztuce organizowana przez Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej (Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym UAM w Kaliszu, sala 207 B).
Program konferencji:
12.00. Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Jaromira Jeszke
12.15. dr hab. Andrzej Wypustek, Piękno zmarłych w Grecji antycznej: między sztuką a poezją nagrobną
12.30. dr Katarzyna Bogacka, Zachowawczość versus nowoczesność insygniów prymasowskich XX wieku
12.45. dr Małgorzata Dyrlica, Antynomie w muzyce
13.00. dr Paweł Sawiński, Posągi honoryfikacyjne jako forma uczczenia następców tronu w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej
13.15- 13.45 Dyskusja
13.45- 14.15 Przerwa
14.15. dr Arkadiusz Bednarczuk, (Nie)obecność sztuki w kulturze starożytnej. Przyczynek do koncepcji Hansa Bettinga
14.30. mgr Dawid Dudek Imitatio Romanorum – artystyczne sposoby podkreślania nabytej rzymskości w okresie VI-X wieku w Cesarstwie bizantyjskim
14.45. mgr Łukasz Smorczewski, Procedura startowa i finisz w rzymskim cyrku, w świetle źródeł ikonograficznych.
15.00. mgr Michał Baranowski, Athenaeum i przedstawienia sofistów w okresie Antoninów
15.15. mgr Adam Jarych, Torques w kulturze celtycko-rzymskiej
15.30 Dyskusja