Ukazał się kolejny, 20/2012, zeszyt Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym (Toruń 2012, ss. 321).
W numerze znalazły się m.in następujące rozprawy:

  • Karol Kłodziński (Toruń), Prefekci pretorianów cesarza Kommodusa
  • Agnieszka Bartnik (Katowice), Nehalennia. Bogini z jabłkami 84 lata później. Zarys problemu
  • Sławomir Wróblewski (Kraków), Staropolskie akta miasta Wieliczki w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie

i recenzje:

  • Krystyna Bartol, Jerzy Danielewicz, Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra. Wybór fragmentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 520 [Magdalena Myszkowska-Kaszuba (Wrocław)]

Więcej informacji: strona wydawnictwa