Nakładem wydawnictwa naukowego Sub Lupa ukazała się książka Aleksandra Wolickiego pt. Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e. (Warszawa 2012, ss. 304).

Aleksander Wolicki, Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e.

Symmachia spartańska jest krytyczną analizą rozpowszechnionej w literaturze naukowej koncepcji Związku Peloponeskiego jako najstarszego sformalizowanego systemu sojuszu w starożytnej Grecji. Książka ukazuje różnorodność relacji poszczególnych sojuszników ze Spartą w okresie archaicznym, zarówno z punktu widzenia motywacji stron, jak i kształtu wzajemnych relacji. Równocześnie odpowiada ona na pytanie o okoliczności sformalizowania się sojuszu w epoce klasycznej, ukazując proces skupiania się państw peloponeskich wokół Sparty i lansowanej przez nią ideologii „obrony Peloponezu” w obliczu nowego wyzwania politycznego, jakim było powstanie Związku Delijskiego, a w konsekwencji ateńskiego imperium. (z okładki).

Spis treści i wstęp można pobrać tutaj. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.