Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetetu Gdańskiego realizuje projekt badawczy Historia filozofii jako problem filozoficzny, który jest poświęcony zagadnieniu historyczności filozofii, historii filozofii jako dyscypliny akademickiej, a wreszcie roli historii filozofii w uprawianiu filozofii jako takiej, skupiając się przede wszystkim na problemach metafilozoficznych, filozoficznych koncepcji historii filozofii.

W trakcie odbywających się spotkań prezentowane są szczegółowe zagadnienia związane z tematyką cyklu. Autorami zwieńczonych dyskusją wystąpień są przedstawiciele gdańskiego środowiska naukowego oraz goście z innych ośrodków akademickich. Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniach w roli słuchacza oraz do nadsyłania własnych propozycji wystąpień. Po zakończeniu cyklu spotkań (rok akademicki 2012/2013) planowane jest wydanie monografii składającej się z artykułów poświęconych problematyce związanej z projektem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.