Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz Uniwersyteckie centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS zapraszają na konferencję pt. Zwrot cyfrowy w humanistyce Internet-Nowe media-Kultura 2.0, która odbędzie się dnia 25-26 października 2012 r. w Lublinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatorów.