Ukazał się kolejny (vol. VII, fasc. 3/2012) zeszyt czasopisma Studia Philosophica Wratislaviensia (Wrocłaaw 2012, ss. 176).

Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. VII, fasc. 3 (2012)
Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. VII, fasc. 3 (2012)

W numerze znalazły się m.in rozprawy:

  • Janina GAJDA-KRYNICKA, Początek filozofii. Od logosu do mitu
  • Dariusz RYMAR, Aporetyka mitu i sztuki w Platońskiej dialektyce

Więcej informacji: strona wydawnictwa