Nakładem Wydawnictwa Lex. Wolters Kluwer ukazała się książka Pauliny Święcickiej pt.
Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne (Warszawa 2012, ss. 400).

Paulina Święcicka, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne
Paulina Święcicka, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne

Z noty wydawniczej:
Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świetle norm rzymskiego prawa karnego materialnego i procesowego. Analizując materiał źródłowy, autorka poszukuje odpowiedzi na pytania:

  • Kto skazał Jezusa na śmierć – Żydzi czy Rzymianie?
  • Z jakiego powodu Jezus został w rzeczywistości skazany? Religijnego czy politycznego?
  • Czy wyrok skazujący (a może i decyzja Sanhedrynu) został wydany zgodnie z regułami proceduralnymi, czy proces może być określony jako proces nielegalny?
  • Czy wina Jezusa została wystarczająco udowodniona, czy Jezus był raczej ofiarą ogromnego błędu procesowego?

Więcej informacji: księgarnia wydawnictwa