Nakładem Wydawnictwa InfortEditions ukazała się książka Michała Norberta Faszczy pt. Rzymskie inwazje na Brytanię 55–54 p.n.e. (Zabrze-Tarnowskie Góry 2012, ss. 205).

Michał Norbert Faszcza, Rzymskie inwazje na Brytanię 55–54 p.n.e.
Michał Norbert Faszcza, Rzymskie inwazje na Brytanię 55–54 p.n.e.

Z noty wydawniczej:
Książka ta stanowi (..) monografię opisującą nieudaną próbę opanowania Brytanii przez Gajusza Juliusza Cezara. Wykorzystując zachowane przekazy źródłowe oraz znaleziska archeologiczne autor nakreślił obraz rzymskiej oraz brytońskiej wojskowości w I w. p.n.e., starając się udzielić odpowiedzi na pytanie do jakiego stopnia fiasko planów prokonsula miało swoje źródło w odmiennych koncepcjach prowadzenia wojny. Charakterystyka przebiegu działań wojennych w latach 55–54 p.n.e. została wzbogacona o analizę przyczyn oraz, przede wszystkim, skutków, jakie rzymska inwazja wywarła na historię polityczną i gospodarczą wyspy aż do podboju dokonanego przez legiony Klaudiusza w 43 r. n.e. Rozłożona na dwa lata kampania przeciwko Brytom stanowiła pierwszą, a zarazem jedyną porażkę w karierze militarnej Cezara, który rozstrzygnął na swoją korzyść wszystkie pozostałe konflikty, nie wyłączając wojny domowej toczonej w latach 49–45 p.n.e. Co stało się przyczyną fiaska „pogoni za horyzontem”? (…) odpowiedź znajdzie Czytelnik właśnie na łamach niniejszego opracowania.
Więcej informacji: strona wydawnictwa