Ukazał się kolejny (1/2012) numer czasopisma Litteraria Copernicana  poświęcony tym razem Ciału w literaturze dawnych wieków.

Litteraria Copernicana 1(9)/2012
Litteraria Copernicana 1(9)/2012

Spis treści:

 • Paweł Bohuszewicz, Ireneusz Szczukowski, Słowo wstępne

STUDIA I ROZPRAWY

 • Ireneusz Szczukowski, Ciało w badaniach nad polską literaturą dawną
 • Patrycja Potoniec, Gdzie ciało ma granicę? Znaczenia słowa „ciało” w tekstach dawnych
 • Dariusz Śnieżko, Jak pisało staropolskie ciało?
 • Beata Stuchlik-Surowiak, Uroda, namiętność, racja stanu, bogactwo, pracowitość czy cnota – czyli o poszukiwaniu idealnej małżonki w epitalamiach staropolskich
 • Iwona Maciejewska, Ciało w konkurach. Aleksandra Pawła Zatorskiego porady szczęściu małżeńskiemu służące
 • Witold Wojtowicz, Reprezentacje cielesności w pięcioksięgu „Literatury mieszczańskiej” Karola Badeckiego
 • Roman Krzywy, Cielesność, rozterki cenzorskie i „humanitas”. O fraszkach nieprzystojnych Jana Kochanowskiego
 • Tomasz Nastulczyk, Piotr Oczko, „…iż ten zły zwyczaj do nas nie przyszedł”. Reprezentacje homoseksualności w piśmiennictwie staropolskim
 • Ewa Mądrowska, Ciało – metafory, symbole, estetyka w „Chronicon Polonorum” mistrza Wincentego
 • Joanna Partyka, Ciało barbarzyńcy
 • Ewa Cybulska-Bohuszewicz, „W namiętnościach cielesnych […] prawie obumarły”. Techniki umartwiania ciała w „Żywotach świętych” Piotra Skargi
 • Ireneusz Szczukowski, „Okrutne widowisko”. Chrystus cierpiący w literaturze barokowej
 • Radosław Grześkowiak, Cmentarz jednego nagrobka. Zarys dziejów pewnego czterowersu Hieronima Morsztyna
 • Izabela Piskorska, Sztuka mówienia o Drewnie

 
WYWIADY, ARCHIWALIA, MATERIAŁY

 • Mistyka bez Boga. Rozmowa z terapeutą psychoanalitycznym, księdzem Andrzejem Pęcherzewskim

MISTRZOWIE

 • Teresa Friedelówna
 • Prof. dr hab. Franciszek Pepłowski (10.12.1921-20.03.2009)

RECENZJE

 • Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej (Paweł Bohuszewicz)
 • Bożena Mazurkowa, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina (Aleksandra Norkowska)

Więcej informacji: strona wydawnictwa