Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Edwarda Fiały pt. Abraham w polskiej prozie biblijnej (Lublin 2012, s. 272).

SPIS TREŚCI

Zagadnienia wstępne

1. Wokół prozy biblijnej

2. Abraham Biblii – szkic do portretu

I. Abram idolatra w powieściach Zofii Kossak-Szczuckiej i Ryszarda Krasnodębskiego

II. Abram – ojciec Izmaela

1. „Syn ciała” w kreacji fikcjonalnej Zofii Kossak-Szczuckiej i Anny Krzysztofek

2. Izmael w esejach biblijnych Tadeusza Żychiewicza, Leszka Kołakowskiego i Sławomira Zatwardnickiego

III. Abraham – ojciec Izaaka

1. Ofiara Izaaka w kreacji fikcjonalnej

1.1. Na poziomie afektu – Zofia Kossak-Szczucka, Gustaw Herling-Grudziński, Stefania Zahorska i Adolf Rudnicki

1.2. Wokół „demona intelektu” – Karol L. Koniński

2. Ofiara Izaaka w dyskursie biblijnym

2.1. Horror etyczny w ujęciu Adolfa Rudnickiego, Leszka Kołakowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2.2. Poetyka secundum fidem w felietonach Tadeusza Żychiewicza i esejach Sławomira Zatwardnickiego

IV. Abraham mistyk w opowiadaniach Jerzego Zawieyskiego i Romana Brandstaettera

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy

Summary

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.