Ukazał się kolejny tom czasopisma Cistercium Mater Nostra. Tradycja – Historia – Kultura (5, 2011).

Z noty wydawniczej:

Najnowszy, piąty tom „Cistercium Mater Nostra” prezentuje materiały z dwóch sympozjów, które odbyły się w maju 2010 r. oraz w czerwcu 2011 r. w murach opactwa mogilskiego. Spotkania te, zorganizowane przez Opactwo Cystersów w Mogile oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie skupiły badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki, ale ogniskujących swoje zainteresowania wokół szeroko pojętej historii Zakonu Cysterskiego. Rozpoczynający tom tekst o. Ignacego Rogusza OCist przedstawia najważniejsze cechy charakteryzujące duchowość Zakonu Cysterskiego. Tomasz Węcławowicz, wchodząc na grunt antropologii kulturowej, daje obszerny przegląd badań w zakresie rozumienia dzieła architektury, a w szczególności architektury cysterskiej, jako swoistego kodu językowego. Kolejny artykuł autorstwa Anny Marii Migdał zawiera wyczerpująco przedstawia zagadnienie obecności wizerunku Matki Boskiej oraz jego typów w sztuce cysterskiej doby średniowiecza. Z kolei o. Dariusz Tabor CR przeprowadza drobiazgową analizę dekoracji malarskiej XIV-wiecznego kodeksu „Moralia in Iob” św. Grzegorza Wielkiego, znajdującego się w zbiorach biblioteki opactwa cysterskiego w Rudach Wielkich. Dwa kolejne teksty, Beaty Kwiatkowskiej-Kopki oraz Aleša Pospíšila, poświęcone są archeologicznym badaniom średniowiecznej architektury cysterskiej – klasztoru Cystersów w Koprzywnicy i dawnego kościoła klasztornego cysterskiego opactwa w Sedlcu koło Kutnej Hory. Ostatnie dwie rozprawy dotyczą nowszych dziejów Zakonu Cysterskiego. Marcin Zgliński przedstawia historię klasztorów w Wistyczach i Olizarowym Stawie, a Józef Szymon Wroński architekturę (oraz jej analizę symboliczną) kościoła cysterskiego na krakowskim osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie. Tom opatrzony jest licznymi zdjęciami, planami i mapami, które znakomicie uzupełniają tekst.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana.