Nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się książka Janusza Sondla pt. Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2012, ss. 1516).

Janusz Sondel,  Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Janusz Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z noty wydawniczej:
Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi obszerne opracowanie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ujęte w postaci encyklopedycznych haseł zarówno o charakterze biograficznym, jak i rzeczowym. (..) [Autor] zawarł w nich wiadomości o życiu i dokonaniach profesorów, rektorów, niektórych doktorów honoris causa i innych osób związanych z Uniwersytetem, a także na temat stosunku do niego królów polskich i papieży, historii poszczególnych dyscyplin naukowych, zmian strukturalnych uczelni itd. Hasła te autor starał się przedstawić na szerszym tle porównawczym, głównie wykorzystując wiadomości z zakresu ogólnej historii uniwersytetów europejskich, roli Kościoła w średniowieczu, działalności biskupów krakowskich jako kanclerzy i konserwatorów Akademii Krakowskiej, relacji z zakonami krakowskimi, a także ogólnej charakterystyki szkolnictwa i oświaty na przestrzeni dziejów oraz historii poszczególnych dziedzin nauki, toku ich nauczania, niektórych instytucji czy organizacji uczelnianych itd.
Więcej informacji: strona wydawnictwa