Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Rościsława Żerelika pt. Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich (Wrocław 2012, ss. 256).

Rościsław Żerelik, Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich
Rościsław Żerelik, Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich

Z noty wydawniczej:
Kopiarze powstałe w kancelariach śląskich Piastów to obecnie duża rzadkość. W Archiwum Państwowym we Wrocławiu zachował się szczęśliwie najstarszy kopiariusz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich, najcenniejszy zabytek w ich spuściźnie rękopiśmiennej. Został spisany najpewniej po 1374 r. przez plebana wołowskiego Jana i zawiera kopie 206 dokumentów, w tym 202 oryginałów, z których żaden nie dochował się do naszych czasów. Sporządzenie kopiarza miało przełomowe znaczenie dla organizacji książęcego archiwum, bowiem w jednej księdze znalazły się niemal wszystkie najważniejsze dokumenty do dziejów księstw oleśnickiego i kozielsko-bytomskiego oraz domu książęcego z XIII-XIV wieku. Jest on bezcennym źródłem do badania dziejów politycznych Śląska, administracji książęcej, oraz rozmaitych problemów z zakresu dyplomatyki, kodykologii, paleografii, sfragistyki i archiwistyki.
Więcej informacji: strona wydawnictwa