Grecka „State Scholarships Foundation” oferuje 60 stypendiów na rok akademicki 2012-13 dla cudzoziemców zainteresowanych uczestnictwem w kursach jęz. nowogreckiego i kultury greckiej.
Kandydaci powinni znać język grecki na poziomie co najmniej podstawowym i posiadać dyplom zagranicznej uczelni w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub politycznych lub też być nauczycielami języka greckiego jako jęz. obcego. Termin składania aplikacji do Ambasady Grecji w Warszawie upływa 27 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie www.iky.gr.

Źródło informacji: strona MNiSW