Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się książka Magdaleny Stuligrosz pt. „Uczta” Filoksenosa na tle tradycji greckiej poezji gastronomicznej (Poznań 2012, s. 268).

Magdalena Stuligrosz, „Uczta” Filoksenosa na tle tradycji greckiej poezji gastronomicznej
Magdalena Stuligrosz, „Uczta” Filoksenosa na tle tradycji greckiej poezji gastronomicznej

Z noty wydawniczej:
Autorka przekazuje informacje o przebiegu i organizacji uczty greckiej w okresie klasycznym zawarte w Uczcie i konfrontuje je z wiedzą naukową na ten temat. Ukazuje funkcję, jaką (prócz informacyjno-poznawczej) może pełnić poetycki opis uczty, oraz w jaki sposób autor przetworzył tradycyjne wzory literackie, by osiągnąć efekt ostateczny. Badania koncentrują się głównie na warstwie stylistyczno-językowej poematu Filoksenosa, która odzwierciedla nowe tendencje, pojawiające się w greckiej poezji lirycznej u schyłku V i na początku IV w. p.n.e. Ucztę analizowano w kontekście innych utworów o zbliżonej tematyce, z uwzględnieniem motywów gastronomicznych występujących w greckiej poezji epickiej i lirycznej, elegii sympotycznej, jambie i komedii.

Spis treści w pliku pdf można pobrać tutaj. Więcej informacji: strona wydawnictwa