Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Jagellonica ukazała się książka Joanny Janik pt. Political Concepts and Language of Isocrates (Kraków 2012, ss. 188).

Joanna Janik, Political Concepts and Language of Isocrates
„Praca Joanny Janik w twórczy sposób uzupełnia światowe osiągnięcia uczonych. Teza tej pracy, sprowadzająca się do stwierdzenia, że w centrum Izokratejskiej refleksji znajduje się polityka, a nie paideia (w znaczeniu formacji człowieka) została w sposób przekonywający udowodniona poprzez subtelne analizy kontekstów, w jakich pojawiały się terminy polityczne, i poprzez bystre dostrzeganie paralel intertekstowych” (z recenzji prof. Kazimierza Korusa).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.