Nakładem wydawnictwa INFORTEditions ukazała się książka Grzegorza Lacha pt. Wojny diadochów 323–281 p.n.e.  (Zabrze – Tarnowskie Góry 2012, ss. 287).

Grzegorz Lach, Wojny diadochów 323–281 p.n.e.
Grzegorz Lach, Wojny diadochów 323–281 p.n.e.

Z noty wydawniczej:
Prezentowana książka to dzieje rywalizacji, pomiędzy jego następcami Aleksandra Wielkiego, czyli diadochami. Zmagania te, obecnie prawie zapomniane i mało spopularyzowane, były starciem prawdziwych gigantów owych czasów. Zadecydowały one w znacznej mierze o kształcie, jaki przybrał późniejszy świat. Jednocześnie stanowią one fascynujący temat rozważań, porywający swoją niezwykłą egzotyką wynikającą z faktu, iż wojny te obejmowały swoim zasięgiem ogromne obszary Europy i Azji. W poszczególnych kampaniach i bitwach, brały udział armie w skład których, wchodzili żołnierze pochodzący zarówno z Grecji, jak i z Indii. Oprócz piechoty i jazdy, tworzyły je również oddziały rydwanów i słoni bojowych. W oparciu o zachowane teksty źródłowe i wyniki najnowszych badań, autor zrekonstruował dzieje wojen diadochów, a na ich tle ukazał poziom i ewolucję ówczesnej sztuki wojennej. Czytelnik zainteresowany tematyką znajdzie na kartach niniejszego opracowania przekonujące wyjaśnienia problemów militarnych wczesnego hellenizmu, nurtujących badaczy od dziesiątków lat, zarówno technicznych (kwestia hypaspistów, użycie sarissy przez oddziały jazdy, rozmiary ruchomych wież oblężniczych, konstrukcja okrętów wielorzędowych itp.) jak i taktycznych (rekonstrukcja przebiegu różnych bitew, a w tym bitwy morskiej koło Salaminy Cypryjskiej i bitwy pod Ipsos). Z kolei czytelnik, który po raz pierwszy styka się z niniejszą problematyką, otrzymuje do ręki (…) kompendium wiedzy w odniesieniu do dziejów i militarnych aspektów wojen diadochów.
Spis treści:
Wstęp
I Imperium po śmierci Aleksandra Wielkiego
II Sztuka wojenna
III Pierwsza wojna diadochów 321–320 p.n.e.
IV Druga wojna diadochów 319–315 p.n.e.
V Trzecia wojna diadochów 314–311 p.n.e.
VI Wojna cypryjska 306 p.n.e.
VII Wojna z Rodos 305–304 p.n.e.
VIII Czwarta wojna diadochów 302–301 p.n.e.
IX Piąta i szósta wojna diadochów 287–281 p.n.e.
Zakończenie
Tablica synchronistyczna
Bibliografia
Spis map i schematów
Więcej informacji: strona wydawnictwa