Ukazał się 18. tom czasopisma Miscellanea Historico-Archivistica (Warszawa 2012, ss. 366).

Miscellanea Historico-Archivistica, tom XVIII
Miscellanea Historico-Archivistica, tom XVIII

W tomie znalazły się m.in. rozprawy:

  • Hubert Wajs, Archiwa Rzeczypospolitej — Archivum Regni
  • Janusz Bieniak, Późnośredniowieczne księgi sądowe w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych jako źródło do badań genealogicznych
  • Sobiesław Szybkowski, Południowokujawskie księgi grodzkie ze zbiorów AGAD jako źródła do dziejów starostw województwa brzesko––kujawskiego w XV wieku

Więcej informacji: strona wydawnictwa