Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się drugi tom pracy zbiorowej pt. Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej pod redakcją Artura Lisa (Lublin 2012, ss. 274).

Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Paweł Bucoń, Święty Iwo z Bretanii – średniowieczny patron współczesnych prawników

Czesław Deptuła, Prawo w kulturze Polski średniowiecznej. Wybrane zagadnienia

Artur Lis, Męczeństwo – najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa – kilka uwag historyczno-prawnych

Beata Uranowska, Procesy o czary w średniowieczu. Wybrane zagadnienia

Damian Gil, Profesor Marian Cieślak – analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego

Bożena Anna Czech-Jezierska, Spojrzenie wstecz: jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?

Artur Lis, Legenda o Wandzie w historiografii – spór o interpretacje

Marcin Owsianka, Postępowanie egzekucyjne w dobie polskiego średniowiecza

Katarzyna Mastalerczyk, Proces inkwizycyjny

Mirosław Kopeć, Wpływ uniwersytetów włoskich na polskich prawników w okresie renesansu

Paweł Rogowski, Przysięga na Słońce jako przykład środka dowodowego w średniowieczu

Kamil Woźniak, Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku

Dominik Tyrawa, Kształtowanie się relacji prawa międzynarodowego do prawa krajowego w Polsce w latach 1918-1952. Uwagi na marginesie poglądów doktryny i orzecznictwa

Łukasz Pikuła, Rudolf Stammler jako przedstawiciel filozofii prawa szkoły marburskiej (Marburger Schule)

Dariusz Grzegorz Żak, Geneza i rozwój ochrony własności intelektualnej

Szczegółowe informacje na temat publikacji znajdują się na stronie wydawnictwa.