Ukazał się kolejny tom czasopisma The Biblical Annals (2 (59), 2012).

The Biblical Annals 2 (59) 2012
 
SPIS TREŚCI
Articles – Old Testament
1. EDWARD LIPIŃSKI, Hittites et Hourrites dans la Bible (Hittites and Hurrians in the Bible)
2. KS. WOJCIECH PIKOR, W poszukiwaniu asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela (In Search for the Assyrian Israelite Diaspora in the Book of Ezekiel)
3. KS. WALDEMAR CHROSTKOWSKI, Asyryjska diaspora Izraelitów w świetle Księgi Ezechiela – Wojciechowi Pikorowi w odpowiedzi (The Assyrian Diaspora of Israelites in the Light of the Book of Ezekiel – An Answer to Wojciech Pikor)
Articles – Intertestamentary Literature
1. HENRYK DRAWNEL SDB, Knowledge Transmission in the Context of the Watchers’ Sexual Sin with the Women in 1 Enoch 6-11
Articles – New Testament
1. ADAM KUBIŚ, Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραφή in John 2:22 and 20:9. A Contribution to Johannine Temple-Christology
2. WALDEMAR RAKOCY CM, Niespójność Pawłowego wywodu w Rz 2,1-29? Odpowiedź na tezę Eda Parisha Sandersa (Lack of Coherence in Paul’s Exposition in Rom 2:1-29? A Critical Assessment of Ed Parish Sanders’s Hypothesis)
Varia
1. STEFAN SZYMIK MSF, Benedykta XVI hermeneutyka wiary (Pope Benedict XVI’s Hermeneutics of Faith)
2. KS. PIOTR JAWORSKI, Polska bibliografi a biblijna za lata 2010-2011 (Polish Biblical Bibliography for 2010-2011)
Book Reviews
1. Jean-Noël Aletti, God’s Justice in Romans: Keys for Interpreting the Epistle to the Romans (Marcin Kowalski)
2. Kathel Berthelot and Daniel Stökl Ben Ezra, Aramaica Qumranica: Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008 (Henryk Drawnel SDB)
3. John J. Kilgallen, A Wealth of Revelation. The Four Evangelists’ Introductions to Their Gospels (Krzysztof Mielcarek)
4. Ks. Józef Kudasiewicz – Ks. Henryk Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka (Ks. Artur Malina)
5. Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual Reading (Henryk Drawnel SDB)
6. George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam, 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch. Chapters 37-82 (Henryk Drawnel SDB)
7. Elżbieta M. Obara, Le strategie di Dio. Dinamiche comunicative nei discorsi divini del Trito-Isaia (Wojciech Pikor)
8. Ks. Marek Parchem, Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem i złem w świetle pism z Qumran (Ks. Mirosław S. Wróbel)
9. Romuald Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu (Ks. Wojciech Pikor)
10. Jean-Sébastien Rey and Jan Joosten (eds.), The Texts and Versions of the Book of Ben Sira. Transmission and Interpretation (Andrzej Piwowar)
11. Ks. Grzegorz Szamocki, Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1-5,1). Historiografia, teologia, pareneza (Ks. Mirosław S. Wróbel)
Biblical News
1. KS. MARCIN KOWALSKI, Działalność Instytutu Nauk Biblijnych KUL w roku akademickim 2010/2011 (Academic Activity of the Institute of Biblical Studies CUL in the Year 2010/2011)
2. MARCIN KOWALSKI, The First Biblical Congress of the Biblical Work Association

 Szczegółowe informacje na temat publikacji znajdują się na stronie Wydawnictwa KUL.