Studenckie Kolo Naukowe Teatru i Dramatu Antycznego oraz teatr „Perpetuum mobile”, działająece w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, zapraszają do udziału w organizowanej z okazji 50-tej rocznicy śmierci ś.p. prof. dra hab. Stefana Srebrnego sesji naukowej pt. Dramat i teatr antyczny, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2012 r. w Toruniu. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do młodszych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeń w pliku doc można pobrać tutaj.