Nakładem Wydawnictwa Agade ukazała się książka Marca van de Mieroopa pt. Historia ukryta w tekstach klinowych (Warszawa 2012).

Marc Van De Mieroop, Historia ukryta w tekstach klinowych
Marc Van De Mieroop, Historia ukryta w tekstach klinowych

Z noty wydawniczej:
Historia nie zaczyna się w czasach starożytności klasycznej. Cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu wyprzedziły grecką tradycję historyczną o wiele stuleci. Żeby zrozumieć dzieje najważniejszej kultury tego obszaru, kultury Mezopotamii, badacze muszą korzystać z tekstów klinowych – najstarszego rodzaju pisma, jakie człowiek wynalazł i używał przez blisko trzy tysiące lat.
Dysponujemy ogromną liczbą tych tekstów o niezwykle różnorodnej tematyce, co stanowi wyjątkowe źródło naszej wiedzy historycznej. W niniejszej książce opiszę możliwości, jakie ten materiał oferuje współczesnym – historykom, i wyzwania, jakie przed nimi stawia.

Historia ukryta w tekstach klinowych omawia możliwości wykorzystania obfitych mezopotamskich
źródeł w badaniach nad różnymi aspektami historii: politycznym, społecznym, gospodarczym i
genderowym.
Marc Van De Mieroop:
– krytykuje metodologie, które pragną tylko opisać historię wydarzeń;
– analizuje intelektualne zaplecze tekstów historycznych;
– pyta, jak sposób przedstawiania Mezopotamii jako „innej” w tekstach klasycznych i biblijnych
wpłynął na rozwój nauki;
– sugeruje, w jaki sposób można innowacyjnie wykorzystać teksty zapisane pismem klinowym;
– wszystko ilustruje przykładami zaczerpniętymi z historii Mezopotamii.
Historia ukryta w tekstach klinowych zawiera ambitne wprowadzenie do źródeł pisanych Mezopotamii, przydatne zarówno wykładowcom akademickim, jak i studentom.
Więcej informacji: strona wydawnictwa