Redakcja czasopisma „Starożytności”, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Stowarzyszenie „Humanitas” mają zaszczyt zaprosić na I Kaliską Sesję Starożytniczą pt. „Calisia – Keltoi”, która odbędzie się dnia 12 czerwca br.
Program sesji:
Dziedzictwo Celtów od Atlantyku po Azję

  • Łukasz Krzyszczuk (Wydział Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego), „Itaque annos nonnulli viginti in disciplina permanent, czyli jak zostać druidem”.
  • Justyna Maksymowicz (Uniwersytet Wrocławski), „Odwaga Celtów i jej związek z wiarą w życie pozagrobowe”.
  • prof. Ilona Skupińska- Lovset (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), „Pergamońskie rzeźby Galatów”.
  • dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), „Celto-liguryjska arystokracja plemienna w przedstawieniach rzeźbiarskich w Entremont (Francja)”.
  • mgr Leszek Tomczak, Damian Waszak (Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), „Wybrane epizody z życia świętego Patryka”.

Przerwa
Celtowie na ziemiach polskich

  • mgr Marcin Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), „Osadnictwo celtyckie na ziemiach polskich”.
  • dr Tadeusz Baranowski (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), „Szlak bursztynowy w okresie lateńskim i rzymskim- problem Calisii przedrzymskiej i rzymskiej”.
  • mgr Sławomir Miłek (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), „Importy z celtyckiego kręgu kulturowego na terenie kaliskiego skupiska osadniczego”.
  • mgr Leszek Ziąbka, mgr Adam Kędzierski (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), „Mennica celtycka pod Kaliszem”.