Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Piotra Waszaka pt. Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne (Lublin 2012, ss. 426, seria: Studia Biblica Lublinensia IX).

Piotr Waszak, Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne
Piotr Waszak, Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1: BADANIA LITERACKO-HISTORYCZNE TEKSTÓW EZ 31 I DN 4,7-14
1. Ez 31
1.1. Kontekst literacki
1.2. Krytyka tekstu
1.3. Kontekst historyczny
1.3.1. Autorstwo
1.3.2. Czas powstania
1.3.3. Miejsce powstania
1.3.4. Adresaci
1.4. Gatunek literacki
1.5. Struktura perykopy
2. Dn 4,7-14
2.1. Kontekst literacki
2.2. Krytyka tekstu
2.3. Kontekst historyczny
2.3.1. Autorstwo
2.3.2. Czas powstania
2.3.3. Miejsce powstania
2.3.4. Adresaci
2.4. Gatunek literacki
2.5. Struktura perykopy
Rozdział 2: WIELKOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ DRZEWA
1. Ez 31
2. Dn 4,7-14
3. Porównanie tekstów
Rozdział 3: POZBAWIENIE DRZEWA WIELKOŚCI I UŻYTECZNOŚCI
1. Ez 31
2. Dn 4,7-14
3. Porównanie tekstów
Rozdział 4: PRZYCZYNY UTRATY PRZEZ DRZEWO WIELKOŚCI I UŻYTECZNOŚCI
1. Ez 31
2. Dn 4,7-14
3. Porównanie tekstów
Rozdział 5: CEL POSIADANIA PRZEZ DRZEWO WIELKOŚCI I UŻYTECZNOŚCI ORAZ SENS ICH UTRATY
1. Ez 31
2. Dn 4,7-14
3. Porównanie tekstów
Zakończenie
Summary of the dissertation
Bibliografia
Indeks autorów współczesnych
Indeks tekstów biblijnych i literatury pozabiblijnej
Więcej informacji: strona wydawnictwa